De basis voor geestelijke gezondheid

Informatie voor verwijzers

Patiënten verwijzen/aanmelden

Wij bieden behandelingen (in vijf zorgzwaarte-prestaties) binnen de Generalistische Basis GGZ. Van kort-middel-intensief tot chronisch en ook Umami & Eleo. Ook cliënten met een zogenaamde budgetpolis kunnen terecht bij Centiv. Als huisarts, POH-GGZ of bedrijfsarts kunt u cliënten naar ons verwijzen via fax, zorgdomein (AGB code 06291109 Vincent van Gogh), Care2u (PoZoB of DOH).

Centiv is erkend als door clienten meest gewaardeerde GGZ aanbieder 2017. De Centiv behandelingen zijn bewezen bovengemiddeld effectief. 89% van de behandelingen ronden wij succesvol af en wij moeten 4% van de clienten uiteindelijk doorsturen naar de specialistische GGZ.

Aanbod:
We geven zowel individuele therapie als groepstherapie en doen ook begeleiding bij medicatie in verschilllende gevallen door verpleegkundig specialisten. Onze behandelingen kunt u hier vinden.

Kanttekening: Centiv doet veel meer in de basisGGZ dan andere aanbieders, maar het blijft uiteindelijk wel basisGGZ: bij Centiv zijn dus geen psychiaters in dienst (wel verpleegkundig specialisten) en we kunnen helaas niets met clienten die suicidaal zijn of die forse psychosociale problemen hebben naast een vermoede DSM stoornis. Aanpassingsstoornissen, primair werkgerelateerde burn-out en (milde) slaapstoornissen kunnen wel door Centiv worden behandeld, maar deze worden niet vergoed door de zorgverzekeraar (meestal wel door de werkgever).

Hoe werkt het met wachttijden en het vervolg?
Nadat uw verwijzing (via ZorgDomein, care2u of een verwijsbrief) bij ons secretariaat is binnengekomen nemen wij altijd binnen 2 werkdagen contact met de cliënt op om een intakegesprek te plannen (of om deze te vragen of hij/zij op de wachtlijst wil voor die locatie wanneer er een wachtlijst is). Wanneer het op een locatie druk is, dan bieden we de client altijd aan om naar een minder drukke locatie van ons te komen: een client kan dus bij Centiv altijd ergens binnen 4 weken terecht. Veel clienten kiezen er echter voor om op de wachtlijst geplaatst te worden van hun voorkeurslocatie. Onze wachttijden kloppen echt en deze actualiseren we om de week via www.centiv.nl/wachttijden. Door onze stormachtige groei kan de wachtlijst helaas van week tot week sterk varieren.

Zo snel mogelijk na de aanmelding vindt het intakegesprek plaats. Tijdens dit intakegesprek brengen we de klachten in kaart. Hieruit volgt diagnostiek met daaraan gekoppeld een behandelplan. De behandeling is een combinatie van persoonlijke gesprekken en online hulpverlening. De behandeling start direct na de intake, dus er is geen extra tussentijdse wachttijd tot behandeling, tenzij extra diagnostiek tussendoor nodig blijkt. De behandelduur varieert van minimaal 2 tot maximaal 12 maanden (het laatste geldt bij chronische psychiatrie; die ook jaren bij ons in zorg kunnen zijn).

Wij informeren u over de start van de behandeling en wanneer deze zal eindigen. Ook tussentijdse terugkoppeling is desgewenst mogelijk (om tijdig het vervolg te kunnen inschatten) of wanneer er iets wijzigt in het behandelplan.

Aanmelden van uw patiënt

Bij voorkeur via ZorgDomein. Bent u niet aangesloten bij ZorgDomein, dan kunt u de verwijsbrief naar ons mailen of faxen. Ook kunt u via Care2U (PoZoB) of DOH verwijzen.

Contactgegevens Centiv

T.  088- 47 82 200 (op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur; intercollegiaal overleg “1” toetsen)
Tip: Onze behandelaren zijn het beste te bereiken tussen 12:00u en 13:15u omdat ze dan meestal geen therapiesessies hebben ingepland.
F.  088 – 4782299 (t.a.v. Centiv)
E.  info@centiv.nl

Consultatie

Centiv biedt huisartsen of POH-GGZ de mogelijkheid tot casus gerelateerde consultatie. Voor huisartsen/POH GGZ aangesloten bij Pro praktijksteun, Provico, Syntein of Meditta is dit kosteloos. Wanneer u bovenstaand telefoonnummer belt en op “1” toetst voor intercollegiaal overleg, plannen wij zo snel mogelijk consultatie in. Consultatie is meestal telefonisch, maar een persoonlijk gesprek of co-behandeling in de huisartspraktijk is ook mogelijk. Met ongeveer tien huisartsenpraktijken hebben wij regelmatig overleg met hun POH GGZ (maandelijks bijvoorbeeld) om cases te bespreken, de ketensamenwerking te versterken en van elkaar te leren: in de meeste gevallen gelden deze casuistiekoverleggen als declarabele tijd voor de POH GGZ omdat u er een extra vergoeding voor kunt krijgen (informeer bij ons).