De basis voor geestelijke gezondheid

Kwaliteitsstatuut

GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model 'GGZ Kwaliteitsstatuut' ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister.

Link naar : https://www.vvgi.nl/organisatie/omgaan-met-cli%C3%ABntenbelangen/kwaliteitsstatuut/