De basis voor geestelijke gezondheid

Veelgestelde vragen

Contact opnemen

Bereikbaarheid

Je kunt bellen (tussen 08:30-12:30u) met 088 - 47 82 200. Ons secretariaat helpt je dan verder. Na 12:30u kun je bellen voor spoed of intercollegiaal overleg door op de '1' te toetsen bij horen van het bandje: wij nemen dan direct op.

Je kunt contact met ons opnemen via mail of via 088 - 47 82 200. Let op: je dient een afspraak altijd maximaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders zijn wij genoodzaakt de kosten bij je in rekening te brengen.

Tip: wanneer je in het weekend ziek bent geworden, dan kun je ons ook gewoon e-mailen op info@centiv.nl om dit door te geven. Je hoeft dan niet tot maandagochtend te wachten en voorkomt daarmee een eventuele no-show boete.

In geval van crisis dien je allereerst contact op te nemen met je huisarts (of huisartsenpost). Deze helpt je verder en zoekt afstemming met je behandelaar.

Veerstraat 37a, Boxmeer
Spinding 13, Cuijk
Sint Jozefstraat 30, Deurne (Gezondheidscentrum de Hoeksteen)
Beemdstraat 9, Eindhoven (hoofdlocatie Eindhoven)
Wethouder den Oudenstraat 4, Helmond
Ameidepark 23, Helmond (huisartspraktijk t Heelhuis)
Gezondheidslaan 65, Oss (bij GGZ Oost Brabant)
Steenbakkerstraat 2, Panningen (huisartspraktijk)
Dr. Philipslaan 35, Roermond
Odiliastraat 92, Uden
Kaldenkerkerweg 56, Venlo (andere ingang dan Medisch Centrum Groenveld)
Noorderhof 26, Venray (tevens Hoofdkantoor)
Gouverneurlaan 2, Weert

Werken bij Centiv

Ben je GZ-psycholoog of Verpleegkundig Specialist? Dan is een open sollicitatie naar ons sturen altijd mogelijk. Voor andere kwalificaties (stagiaires, basispsychologen) geldt dit niet, we raden je dan aan alleen te solliciteren als wij een vacature daarvoor open hebben staan. Je vindt onze vacatures op onze vacaturepagina. Onze vacatures voor GZ psycholoog staan hier.

Behandeling

Een intakegesprek vindt meestal binnen enkele weken plaats, afhankelijk van de behandellocatie en de behandeling die u naar verwachting nodig heeft. De behandeling start altijd binnen twee weken nadat uw intakegesprek heeft plaatsgevonden als uw hulpvraag past bij onze setting. In aanloop naar de intake doen we overigens ook al screening om te voorkomen dat uw zorgvraag niet bij Centiv past en u anders voor niets naar de intake zou komen.

Nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden bepalen we samen met u het vervolgtraject. Dat bestaat (meestal) uit de volgende onderdelen: behandelsessies, e-health modules en eventueel aanvullende diagnostiek. Een behandeling duurt veelal tussen de twee en zes maanden. Bij chronische ziektebeelden behandelen wij gedurende een jaar, behandeling wordt automatisch verlengd als dat wenselijk of noodzakelijk is. Meer uitgebreide informatie vindt u op de volgende pagina: Hoe loopt een behandeling?. Centiv werkt in principe op basis van de GGZ richtlijnen

Voor onze korte, middellange en intensieve behandeltrajecten is de GZ-psycholoog je regie/hoofdbehandelaar tijdens het behandeltraject. Voor het chronische (langdurige) behandeltraject is dit vaak de Verpleegkundig Specialist. Regie/hoofdbehandelaars bij Centiv werken nauw samen met huisartsen, POH-GGZ (praktijkondersteuner GGZ in de huisartsenpraktijk) en medisch specialisten.

Centiv heeft ook in 2024 een contract met alle zorgverzekeraars in Nederland behalve voor asielzoekers (ook al is dit administratief soms pas in de loop van 2024 zichtbaar op internet). Soms geeft een helpdesk van een zorgverzekeraar aan dat ze geen contracten met ons hebben: dan staat het niet goed/duidelijk in hun systeem of is het nog niet verwerkt. Voor de zekerheid kun je onze AGB code doorgeven: 06291109 (we staan geregistreerd onder Vincent van Gogh) dan kunnen ze ons meestal wel vinden.

Soms duurt het lang voordat een contract administratief geregeld is (soms zelfs in hetzelfde jaar is het nog niet geregeld). U loopt hierin geen enkel risico in dat geval, omdat u nergens tekent voor de kosten van uw behandeling bij ons. In het geval wij geen contract hebben, dan kunnen en zullen wij u de eventueel niet vergoede kosten dus niet in rekening brengen bij u (los van uiteraard het eigen risico en een eventuele vergoeding als u niet tijdig uw afspraak afzegt).

 

Tenzij anders aangegeven door jou, betrekken wij je verwijzer bij je behandeling. In principe berichten wij je verwijzer zodra je bij ons in behandeling komt. Bij het afronden van de behandeling berichten wij je verwijzer nogmaals, over het verloop van de behandeling en de bereikte resultaten. Indien nodig hebben wij tussentijds contact met je verwijzer, bijvoorbeeld in verband met medicatie of wanneer je behandeling tussentijds wijzigt. Indien je liever hebt dat de verwijzer geen (inhoudelijke) informatie van ons ontvangt, zullen wij dit uiteraard respecteren.

Als je behandeld wordt binnen de Generalistische Basis GGZ is je huisarts verantwoordelijk voor het medicatiebeleid. Hij/zij kan indien gewenst altijd het specialisme en advies van een verpleegkundig specialist of psychiater inschakelen mocht er iets in je situatie veranderen. Je kunt dit bespreken met je hoofdbehandelaar, deze kan je hierbij helpen.

Vanwege verplichtingen die de zorgverzekeraar stelt zijn wij verplicht te werken met een ROM (Routine Outcome Monitoring) vragenlijst (voor de start van de behandeling en na afloop) en de behandelovereenkomst. Bij de intake vragen wij je ook om de HONOS vragenlijst in te vullen (na 01-01-2022 verplicht) Na einde van de behandeling krijg je van ons ook een clienttevredenheidsvragenlijst toegestuurd. De ROM scores kunnen worden gebruikt om je behandeling meer gericht te maken en om te kunnen leren van onze interventies. De klanttevredenheidsonderzoeken gebruiken wij om onze dienstverlening telkens te verbeteren. Beide soorten vragenlijsten worden regelmatig door ons geëvalueerd. Ook kun je na afloop van de behandeling een referentie over ons schrijven op ZorgKaartNederland.

Centiv heeft ook in 2023 & 2024 contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars welke de behandeling volledig vergoeden, met uitzondering van het eigen risico. Voor asielzoekers hebben we geen contract. Het eigen risico wordt al in de diagnosefase aangesproken en wordt in de meeste gevallen al bijna volledig gebruikt bij het verschijnen op de intake. Dit staat dus los van of u ook verdere behandeling bij ons volgt.

Soms geeft een verzekeraar aan dat we geen contract hebben (laat ze zoeken op AGB code 06291109 omdat we onder onze eigen naam zelf niet te vinden zijn). Dit komt omdat de systemen niet geupdate zijn of omdat de administratieve zaak nog niet geregeld is. Daarin loopt u zelf geen risico gelukkig: als we geen contract zouden krijgen met een zorgverzekeraar, dan krijgt u geen aparte rekening van ons. U heeft dan dus ook in dat geval geen kosten (behalve het wettelijk eigen risico en eventuele no show kosten).

Per 01-01-2022 werd landelijk een nieuw GGZ systeem ingevoerd in Nederland, waaraan iedereen moet voldoen (het zorgprestatiemodel).

Per zogenaamd direct tijdsblok (behandeling, intake, telefoon, e-mail, e-health) wordt een vast bedrag gefactureerd aan uw zorgverzekeraar. Deze bedragen zijn landelijk vastgesteld en afhankelijk van het beroep van de behandelaar en de setting. De geplande tijd wordt in rekening gebracht, tenzij dit meer dan 15 minuten afwijkt van de daadwerkelijk bestede tijd.

Wij hanteren de volgende geplande tijden:

Een intake is bij ons standaard 60 minuten. (altijd van toepassing)
Een follow up call na intake/behandelplan/diagnose is 15 minuten. (altijd van toepassing)
Een standaard consult is 45 minuten. (van toepassing als u na diagnose ook de behandeling aangaat)
Dubbele behandelafspraak (EMDR/Re-Set): 90 minuten
Diagnostisch interview: 90 minuten
E-health/laboratorium uitslagen sessie: 15 minuten
Groepssessie: afhankelijk van grootte en soort: 120 of 150 minuten.
Sommige zaken zijn ongepland: dan rekenen we de daadwerkelijke duur, waarbij automatisch wordt afgerond op 15 minuten nauwkeurig tenzij het een 5 minuten activiteit betreft.

De tarieven worden jaarlijks landelijk vastgesteld en deze kunt u bekijken op https://zorgprestatiemodel.nza.nl/ (tarievenzoeker). Centiv valt onder de setting monodisciplinair sectie III. Uw zorgverzekeraar kan hier nog iets van afwijken, waardoor voor u het bedrag net iets hoger of lager kan uitvallen. De vergoedingen lijken soms voor mensen hoog, maar u dient zich te bedenken dat er allerlei indirecte kosten en tijd ook zijn doorberekend in het tarief. Gemiddeld maakt een GGZ instelling maar ongeveer 1% financieel resultaat in Nederland (2022).

Je kunt ervoor kiezen een behandeling zelf te betalen. Dit is zinvol wanneer bijvoorbeeld je klachten niet voor vergoeding in aanmerking komen door strenge regels van de zorgverzekeraar (bijvoorbeeld bij burn-out/overspannenheid of slaapproblemen) of wanneer u uw behandeling niet geregistreerd wilt hebben bij een zorgverzekeraar. Ook kunt u vaak uw werkgever de behandeling laten betalen in die gevallen. De kosten zijn meestal tussen de 1.300 en 1.800 euro.

(voor trajecten die doorlopen tot 31-12-2021): Wij declareren binnen twee maanden na afronden van je behandeling bij je zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar brengt dit bij jou in rekening (alleen het eigen risico van het kalenderjaar waarop de eerste afspraak bij ons plaatshad; dus niet de datum van declaratie).

(voor trajecten die doorlopen na 31-12-2021): Wij declareren meestal binnen twee maanden na een afspraak die afspraak bij jouw zorgverzekeraar volgens een vast (landelijk) afgesproken tarief. De zorgverzekeraar brengt dit bij jou in rekening door middel van jouw wettelijk eigen risico.

Heb je problemen met het betalen van het eigen risico? In veel gevallen kunt je bij je zorgverzekeraar gespreid betalen zodat je de kosten wat kunt uitsmeren over de tijd.

Soms duurt het lang voordat een contract administratief geregeld is (soms zelfs in hetzelfde jaar is het nog niet geregeld). U krijgt dan pas heel laat een factuur van ons helaas, omdat we niet eerder kunnen factureren.

U loopt geen enkel risico als een contract met uw zorgverzekeraar eventueel toch niet tot stand zou komen, omdat u nergens tekent voor de kosten van uw behandeling bij ons. In het geval wij geen contract hebben, dan kunnen en zullen wij u de eventueel niet vergoede kosten dus niet in rekening brengen bij u (los van uiteraard het eigen risico en een eventuele vergoeding als u niet tijdig uw afspraak afzegt). Mochten we zien aankomen dat we geen contract gaan krijgen met een zorgverzekeraar (wat zelden voorkomt), dan laten wij dit uiteraard al bij aanmelding aan u weten.

Centiv werkt samen met huisartsen en POH GGZ: zij blijven de belangrijkste zorgverleners van de client. Met de POH GGZ vindt overleg plaats om goed aan te kunnen sluiten op elkaar. Daarnaast wordt indien nodig afgestemd met de specialistische GGZ.

De laatste jaren is er steeds meer samenwerking ontstaan met het zogenaamde sociale domein. Met name maatschappelijk werk of WMO teams kunnen een cruciale rol spelen in de psychosociale omstandigheden (vaak is er veel meer aan de hand dan alleen de psychische ondersteuning).

Ook patiëntenverenigingen en zogenoemde ervaringsdeskundigen kunnen een belangrijke rol spelen in preventie van nieuwe klachten en een goede start na de therapie.

Het kan zijn dat je zelf of je partner/familie/kennis merkt dat het na de behandeling minder goed gaat. Dat kan gebeuren. Aan het einde van de behandeling is met je doorgenomen hoe om te gaan met een eventuele terugval. Je kan het terugvalpreventieplan gebruiken dat is opgesteld om erger te voorkomen. Dit plan kun je ook opnieuw opvragen bij Centiv door een e-mail te sturen aan info@centiv.nl vanaf het bij ons bekende e-mailadres.

In sommige gevallen is een dergelijk plan niet opgesteld omdat bijvoorbeeld de therapie eerder is afgebroken of om een andere reden; wij stellen dan geen nieuw plan op omdat de therapie is afgesloten. Je kunt in die gevallen wel zelf gemakkelijk een terugvalpreventieplan (alsnog) opstellen. Ga dan samen zitten met diegene of een goede bekende en stel dit samen met elkaar op. Hier kunt u daarvoor een instructie downloaden.

Wij wensen je veel succes met het toepassen en wensen je weer een voorspoedig herstel toe. Mocht het niet lukken of onvoldoende blijken, dan kun je je uiteraard weer bij ons aanmelden via je huisarts/verwijzer.

Centiv werkt met verschillende online ondersteuningsmogelijkheden (e-health). U logt dan in een portal en krijgt daar filmpjes te zien, lees/schrijfopdrachten of andersoortige oefeningen of tips. Wij gebruiken de e-health omgevingen van Minddistrict en van Telepsy. Wanneer dit de therapie zou kunnen helpen dan maakt de therapeut dit voor u aan of wordt uw bestaande e-health omgeving gebruikt. E-health kan bij veel soorten behandeling enorm helpen in het behalen van een goed resultaat. U bent niet verplicht om e-health te gebruiken omdat de behandelaar samen met u het behandelplan maakt en dit goed op uw situatie moet aansluiten.

Peildatum 8 augustus 2023: Op zorgkaartnederland scoort Centiv een 9,2 gemiddeld. Op de landelijke benchmark meting clienttevredenheid (CQindex) scoort Centiv uitzonderlijk hoog met een 8,67 (op een schaal van 1 tot 10). In 2022 was dit 8,80. Over de hele linie scoort Centiv heel goed:

SchaalMinimaalMaximaalGemiddeld
Bejegening (1-5)1,005,004,92
Bereikbaarheid behandelaar (1-5)1,005,004,87
Informatie behandeling (1-5)1,005,004,65
Informatie cliëntenorganisaties/zelfhulpgroepen (1-5)1,005,003,57
Samen beslissen (1-5)1,005,004,74
Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5)1,005,003.95
Uitvoering behandeling (1-5)1,005,004,36
Informatie over vragenlijsten (1-5)1,005,004,53
Informatie over medicatie (1-5)1,005,003,91
Rapportcijfer (1-10)1,0010,008,67

Iets minder scoort de informatie zelfhulpgroepen en de informatie over medicatie. Dit heeft ermee te maken dat dit bij veel clienten niet van toepassing is en clienten hier dan soms een lage score op geven. Met betrekking tot het betrekken van familieleden bij de behandeling zijn clienten dit vaak vergeten na afloop van het traject dat wij dat gevraagd hebben, waardoor de score niet representatief is. Wij verwachten dan ook niet dat we deze punten kunnen verbeteren. De meeste onderdelen scoren zo hoog dat verbetering nauwelijks mogelijk is in onze ogen.

Het is heel vervelend voor u dat er soms lange wachttijden zijn in de geestelijke gezondheidszorg.

Veel cliënten van ons hebben baat bij het alvast volgen van één of meerdere gratis online modules via www.evie.nl van Minddistrict (bij een postcode in de gemeente Venray). U kunt zich daarvoor gratis aanmelden. Eventueel kan uw behandelaar later verder gaan met Minddistrict als ondersteuning voor uw therapie bij ons.

Er zijn naast uw behandelaar soms meer mensen en organisaties die u kunnen helpen bij uw herstel en dit kan een goede aanvulling zijn op de therapie. Ook voor de mensen om u heen (een familielid, werkgever of kennis) kan het soms lastig zijn dat u op dit moment lijdt aan uw klachten. Zij kunnen ook rechtstreeks terecht bij organisaties die hen kunnen helpen met het inzicht in uw problematiek, maar ook om hun eigen draagkracht wellicht te vergroten. Hieronder een overzicht van organisaties die u of de mensen om u heen kunnen helpen hierbij:

https://www.depressievereniging.nl/   |  https://adfstichting.nl/ (angst, dwang en fobie)
www.stichtingborderline.nl                   |  https://hetzwartegat.nu (verslaving)
www.impulsenwoortblind.nl (ADHD/ADD)  | www.autisme.nl
http://weet.info/ (eetstoornis)                | www.plusminus.nl (manische depressie)
www.zelfregiecentrum.nl (ervaringsdeskundigen)

Bij langdurige problematiek en ook meer maatschappelijke problemen (schulden, klein sociaal netwerk, relatie/familieproblemen, werkloosheid) kan de gemeente u ondersteunen via hun sociaal loket: u kunt deze informatie vinden op de website van uw gemeente.

Wanneer u zich niet fijn voelt nu of tijdens uw behandeling, dan is het ook altijd mogelijk om te bellen met https://www.deluisterlijn.nl/  024-3551100, 077-3548888 of  040-2125566. Dat kan soms helpen met het dragen van uw last en uw gedachten weer op een rijtje te krijgen.

U kunt in overleg met uw behandelaar besluiten om uw naasten nader te betrekken bij de therapie. Dit komt bij het intakegesprek naar voren, maar u kunt eventueel daar al van tevoren over nadenken of u dit zou willen en met wie eventueel.

Uw naasten kunnen ook rechtstreeks terecht bij organisaties die hen kunnen helpen met het inzicht in uw problematiek, maar ook om hun eigen draagkracht wellicht te vergroten. Hieronder een overzicht van organisaties die u of de mensen om u heen kunnen helpen hierbij. Wanneer u het zelf lastig vindt om er contact mee op te nemen, dan kan uw behandelaar u hierbij helpen uiteraard (wanneer de therapie is begonnen):

https://www.depressievereniging.nl/   |  https://adfstichting.nl/ (angst, dwang en fobie)
www.stichtingborderline.nl                   |  https://hetzwartegat.nu (verslaving)
www.impulsenwoortblind.nl (ADHD/ADD)  | www.autisme.nl
http://weet.info/ (eetstoornis)                | www.plusminus.nl (manische depressie)
www.zelfregiecentrum.nl (ervaringsdeskundigen)

Wanneer u of uw naaste zich niet fijn voelt nu of tijdens uw behandeling, dan is het ook altijd mogelijk om te bellen met https://www.deluisterlijn.nl/  024-3551100, 077-3548888 of  040-2125566. Dat kan soms helpen met het dragen van uw/hun last en uw/hun gedachten weer op een rijtje te krijgen.

Voor 2022 & 2023 zullen wij een contract hebben met alle zorgverzekeraars behalve voor asielzoekers. Wij zijn te vinden onder AGB code 06291109 onder Vincent van Gogh voor de zorgverzekeraar. Als ze alleen zoeken onder Centiv dan vinden ze niets.

Soms duurt het helaas erg lang voordat een contract administratief geregeld is (soms zelfs in hetzelfde jaar is het nog niet geregeld). U loopt hierin geen enkel risico in dat geval, omdat u nergens tekent voor de kosten van uw behandeling bij ons. In het geval wij geen contract hebben en er ook geen contract tot stand mocht komen, dan kunnen en zullen wij u de eventueel niet vergoede kosten dus niet in rekening brengen (los van uiteraard het eigen risico en een eventuele vergoeding als u niet tijdig uw afspraak afzegt).

Wachttijden

De actuele wachttijden vind je op onze pagina ‘Wachttijden’. De wachttijden worden iedere maand bijgewerkt. Afhankelijk van omstandigheden en/of persoonlijke wensen van de cliënt kan de daadwerkelijk gerealiseerde wachttijd in de praktijk anders uitpakken dan de opgegeven wachttijd. De wachttijden zijn gemiddelden (uitgedrukt in hele weken en naar boven afgerond).

Aanvullende toelichting aanmeldwachttijd: het aantal weken tussen de aanmelding en het eerste intakecontact.

Toelichting behandelwachttijd: het aantal weken tussen het eerste intakecontact en het vervolg van de behandeling. De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar. Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of de zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

De zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Privacy, klachten en no show

Centiv valt onder het toezicht van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg. Als je onverhoopt een klacht hebt, dien je dit eerst kenbaar te maken bij je behandelaar. Als dat niet tot tevredenheid leidt dan kun je contact opnemen met de directie van Centiv via verbeterpunten@centiv.nl. Mocht ook dat niet naar tevredenheid leiden, dan kun je de klachtenprocedure volgen die je vindt op de pagina ‘Klachtenprocedure’..

Wij werken volgens de landelijke voorwaarden van GGZ Nederland en het privacy & informatiebeveiligingsbeleid van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg (de documenten vind je op de bijbehorende pagina’s).

Als je bij ons een behandeling start, ga je akkoord met ons no show beleid. Je krijgt een no show factuur als je niet op een afspraak verschijnt of je de e-health module niet volgt volgens afspraak. Wij voeren dit beleid omdat het niet nakomen van afspraken een goede behandeling in de weg staat. Tevens willen wij zo oponthoud -waardoor andere mensen onnodig op een behandeling moeten wachten- voorkomen. Mocht er een vergissing zijn opgetreden, dan kun je bezwaar maken via het e-mailadres dat vermeld staat op de no-show factuur of via een brief naar onze hoofdlocatie in Venray. Gedurende het indienen van het bezwaar hoef je niet te betalen. Als je je wilt afmelden voor een afspraak, dien je dit maximaal 24 uur van tevoren te doen (dit kan ook per e-mail in het weekend). Te laat afmelden van een afspraak geldt (ongeacht de reden) als no show.

Hieronder vindt u een privacy verklaring waarmee uw data niet gedeeld kan worden met de NZA.

 

Hier kunt u deze downloaden. Daarna tekenen, inscannen en insturen naar Centiv of meenemen naar het consult met uw behandelaar.

Toegang tot gegevens

De toegang tot je gegevens is beperkt conform wet en regelgeving (o.a. AVG). Alleen op basis van (potentiële) behandelrelatie of uit hoofde van hun functie hebben medewerkers of leveranciers toegang (regie/medebehandelaar, secretariaat, klachtenregistratie, information officer, financiële administratie, systeembeheer, et cetera). Onderaan de pagina vind je ons privacy/informatiebeveiligingsbeleid. Centiv valt onder toezicht van Vincent van Gogh.

De zorgverzekeraar krijgt van ons de volgende informatie over het traject: start-einddatum traject, soort product/tarief/diagnosehoofdgroep/zorgvraagtyperingsgroep, regie/medehandelaar. Wij leveren alleen de minimaal verplichte informatie aan hen. Overige informatie kunnen ze alleen opvragen na jouw specifieke toestemming. Wel mogen ze controleren of wij goed gehandeld hebben in een traject; daarvoor geldt echter dat ze die informatie niet mogen bewaren of delen (alleen inzien met een medisch adviseur puur voor dit doeleinde).

Statistische vragenlijst informatie (niet naar de persoon herleidbaar) delen we met bijvoorbeeld KIBG en AKWA alleen voor benchmarking en wetenschappelijk onderzoek.

De verwijzer blijft betrokken bij de behandeling tenzij je dit anders wilt: de verwijzer ontvangt rapportages (op hoofdlijn; dus diagnose, behandelsucces, et cetera) over de voortgang van de behandeling en de evaluatie (met terugvalplan).

U kunt ons bellen om een formulier te vragen over inzage in uw dossier, overdracht, wijzigen en verwijdering van delen van het dossier conform de wet.

De eerste keer is dit meestal gratis, eventuele vervolgaanvragen kunnen wel tot administratiekosten leiden.

U kunt uw dossier door ons op "niet opzoekbaar" laten zetten. Dat betekent dat we uw dossier niet meer kunnen vinden (het staat dan nog wel in de database omdat we dit 15 jaar moeten bewaren). Ook kunt u bepaalde delen van uw dossier laten verwijderen (waaronder bijvoorbeeld de sessieverslagen). Wanneer u uw  dossier eerder niet opzoekbaar wilde hebben en het nu weer opzoekbaar wilt maken voor een nieuwe behandeling, dan berekenen we 180 euro administratiekosten, tenzij dit kan in de maand juli van dat jaar.

Bedenk dat ook de zorgverzekeraar en uw huisarts gegevens van u hebben (vanuit de declaratie of verwijzing).

Standaard wisselen we gegevens uit met uw huisarts tenzij u dit niet wilt. In dat laatste geval kunt u een privacy verklaring vragen bij ons secretariaat.

Alle GGZ partijen zijn verplicht om de informatie uit de HONOS vragenlijst anoniem aan te leveren aan de Nederlandse Zorg Autoriteit. Ook informatie uit andere vragenlijsten wordt anoniem en zoveel mogelijk op groepsniveau (niet naar u herleidbaar) aangeleverd aan derde instanties zoals AKWA GGZ en het KIBG met als doeleinden wetenschappelijk onderzoek en benchmarking/leren van elkaar. Meer informatie over de HONOS kunt u vinden op: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/12/14/autoriteit-persoonsgegevens-geeft-positief-oordeel-over-uitvraag-ggz. Wanneer u niet wilt dat uw statistische data wordt gebruikt dan kunt u bij ons een privacy verklaring invullen.