De basis voor geestelijke gezondheid

Diagnostiek

Contact opnemen

Diagnostisch onderzoek naar ADHD, persoonlijkheidskenmerken en bloedwaardes bieden we enkel in het kader van een behandeling. Mochten bij vermoedens van ADHD er duidelijke aanwijzingen zijn voor differentiaal diagnostiek (denk aan persoonlijkheid, ASS, vroegkinderlijke trauma’s of hechting) dient u door te verwijzen naar de SGGZ. Tevens moet een heteroanamnese mogelijk zijn.

Er wordt binnen Centiv geen diagnostisch onderzoek gedaan naar Autisme Spectrum Stoornissen. Dit kan binnen de Specialistische GGZ.