De basis voor geestelijke gezondheid

Diagnostiek

Contact opnemen

Diagnostisch onderzoek naar ADHD, persoonlijkheidskenmerken en bloedwaardes bieden we enkel in het kader van een behandeling. (Dit aanbod kan per locatie verschillen. Wanneer dit aanbod afwijkt is dit terug te vinden bij onze wachttijden in de kolom bijzonderheden). Mochten bij vermoedens van ADHD er duidelijke aanwijzingen zijn voor differentiaal diagnostiek (denk aan persoonlijkheid, ASS, vroegkinderlijke trauma’s of hechting) dient u door te verwijzen naar de SGGZ. Tevens moet een heteroanamnese mogelijk zijn. Een verwijzing met een uitsluitende diagnostiekvraag nemen wij niet in behandeling, bijvoorbeeld: “is er sprake van ADHD? “ of “Gaarne uw expertise bij de vraag of de diagnose adhd van toepassing is”: er moet echt sprake zijn van een behandelvraag/gezondheidsprobleem waar aan gewerkt kan worden.

Er wordt binnen Centiv geen diagnostisch onderzoek gedaan naar Autisme Spectrum Stoornissen. Dit kan binnen de Specialistische GGZ.