De basis voor geestelijke gezondheid

Consultatie

Contact opnemen

Centiv biedt huisartsen of POH-GGZ de mogelijkheid tot casus gerelateerde consultatie. Voor huisartsen/POH GGZ aangesloten bij Synchroon, PoZoB, DOH, Provico/Cohesie, Pro Praktijksteun, Syntein of Meditta is dit kosteloos. Wanneer u Centiv belt en "1" toetst voor intercollegiaal overleg, plannen wij zo snel mogelijk consultatie in. Ook kan dit via 1-2-3consultatie. Consultatie is meestal telefonisch, maar een persoonlijk gesprek of co-behandeling (maximaal 3 consulten) in de huisartspraktijk is ook mogelijk.

Met ongeveer vijftien huisartsenpraktijken hebben wij regelmatig (maandelijks) overleg met hun POH GGZ om casuïstiek te bespreken, de ketensamenwerking te versterken en van elkaar te leren. In de meeste gevallen gelden deze casuïstiekoverleggen als declarabele tijd voor de POH GGZ en is het kosteloos voor de huisartspraktijk.

Bent u benieuwd waarvoor u kunt verwijzen naar Centiv? Bekijk dan hier onze actuele verwijskaart.