De basis voor geestelijke gezondheid

Centiv Academy

Contact opnemen

Niet alle behandelingen en diagnostiek worden vergoed vanuit zorgverzekeraars. Dit is landelijk overal hetzelfde.

Daarom bieden wij vanuit de Centiv Academy het volgende aan voor wanneer iemand dit zelf wil betalen (of via een arbodienst of werkgever):

Diagnostiek bij volwassenen (18 jaar en ouder)

  • ADHD-onderzoek. Kosten: €1000,00
  • Intelligentieonderzoek. Kosten: €1000,00
  • Cognitieve screening (screenend onderzoek op het gebied van onder andere geheugen, aandacht, taal, planning en overzicht). Kosten: €300,00

Disclaimer:

Belangrijk om voorafgaand aan een diagnostisch onderzoek te weten:
Voorafgaand aan het diagnostisch onderzoek wordt u geïnformeerd over de procedure van het onderzoek. Gegevens die worden verzameld ten behoeve van het psychologisch onderzoek worden vertrouwelijk behandeld en kunnen uitsluitend na schriftelijke toestemming worden verstrekt aan derden. De resultaten en conclusies uit het onderzoek zijn enkel van betekenis in relatie tot de - door de behandelaar en cliënt overeengekomen - vraagstelling van het onderzoek. De onderzoeksgegevens kunnen op geen enkele wijze worden ingezet voor de beantwoording van onderzoeksvragen anders dan de context en setting in deze rapportage.
De uitkomsten en conclusies van het psychologisch onderzoek hebben een maximale geldigheid van twee jaar.
Voor verdere informatie verwijzen wij naar de beroepscode van het NIP.

We zijn bezig met het ontwikkelen van voorlichting/training dienstverlening over:

  • Slaap hygiëne
  • Burn out
  • Omgaan met verlies/rouw

Mocht je interesse hebben in één van onze producten dan kun je contact met ons opnemen via info@centiv.nl of 088-4782200.