De basis voor geestelijke gezondheid

Vergoedingen

Contact opnemen

Centiv heeft ook in 2023 & 2024 contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars welke de behandeling volledig vergoeden, met uitzondering van het eigen risico. Voor asielzoekers hebben we geen contract. Het eigen risico wordt al in de diagnosefase aangesproken en wordt in de meeste gevallen al bijna volledig gebruikt bij het verschijnen op de intake. Dit staat dus los van of u ook verdere behandeling bij ons volgt.

Soms geeft een verzekeraar aan dat we geen contract hebben (laat ze zoeken op AGB code 06291109 omdat we onder onze eigen naam zelf niet te vinden zijn). Dit komt omdat de systemen niet geupdate zijn of omdat de administratieve zaak nog niet geregeld is. Daarin loopt u zelf geen risico gelukkig: als we geen contract zouden krijgen met een zorgverzekeraar, dan krijgt u geen aparte rekening van ons. U heeft dan dus ook in dat geval geen kosten (behalve het wettelijk eigen risico en eventuele no show kosten).

Per 01-01-2022 werd landelijk een nieuw GGZ systeem ingevoerd in Nederland, waaraan iedereen moet voldoen (het zorgprestatiemodel).

Per zogenaamd direct tijdsblok (behandeling, intake, telefoon, e-mail, e-health) wordt een vast bedrag gefactureerd aan uw zorgverzekeraar. Deze bedragen zijn landelijk vastgesteld en afhankelijk van het beroep van de behandelaar en de setting. De geplande tijd wordt in rekening gebracht, tenzij dit meer dan 15 minuten afwijkt van de daadwerkelijk bestede tijd.

Wij hanteren de volgende geplande tijden:

Een intake is bij ons standaard 60 minuten. (altijd van toepassing)
Een follow up call na intake/behandelplan/diagnose is 15 minuten. (altijd van toepassing)
Een standaard consult is 45 minuten. (van toepassing als u na diagnose ook de behandeling aangaat)

De tarieven worden jaarlijks landelijk vastgesteld en deze kunt u bekijken op https://zorgprestatiemodel.nza.nl/ (tarievenzoeker). Centiv valt onder de setting monodisciplinair sectie III. Uw zorgverzekeraar kan hier nog iets van afwijken, waardoor voor u het bedrag net iets hoger of lager kan uitvallen. De vergoedingen lijken soms voor mensen hoog, maar u dient zich te bedenken dat er allerlei indirecte kosten en tijd ook zijn doorberekend in het tarief. Gemiddeld maakt een GGZ instelling maar ongeveer 1% marge in Nederland (2022).