De basis voor geestelijke gezondheid

Vergoedingen

Contact opnemen

Centiv heeft ook in 2022 contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars welke de behandeling volledig vergoeden, met uitzondering van het eigen risico. Het eigen risico wordt al bij de intake aangesproken en in verreweg de meeste gevallen volledig gebruikt bij het aangaan van een behandeltraject. Per 01-01-2022 wordt landelijk een nieuw GGZ systeem ingevoerd in Nederland, waaraan iedereen moet voldoen. Dus wijzigt het een en ander. Daarom hieronder een overzicht met de situatie van voor en na de invoering van het nieuwe systeem:

Behandelingen die doorlopen tot eind 2021: Het afschrijven van het eigen risico geldt voor het kalenderjaar waarin de eerste afspraak met ons was (dus niet wanneer de behandeling is afgerond of gefactureerd).

Behandelingen die doorlopen na 01-01-2022: de bedragen die we factureren worden jaarlijks verwerkt in het eigen risico. Dus wanneer uw behandeling start in 2021 en doorloopt in 2022 wordt 2x uw eigen risico aangesproken bij de zorgverzekeraar (net als bij tandartsen bijvoorbeeld).

Tot 31-12-2021: Met de verzekeraars zijn landelijk voor de sector vaste prijzen afgesproken per type traject, gebaseerd op de gemiddelde kosten per traject. Deze kosten en informatie hierover kun je teruglezen op de website van de Nederlandse ZorgAutoriteit (www.nza.nl).

Na 01-01-2022: Per zogenaamd direct tijdsblok (behandeling, intake, telefoon, e-mail, e-health) wordt een bedrag gefactureerd aan uw zorgverzekeraar. Deze bedragen zijn vast. De geplande tijd wordt in rekening gebracht: of u iets korter of iets langer bent geweest wordt dus niet verrekend.