De basis voor geestelijke gezondheid

Vergoedingen

Contact opnemen

Centiv heeft ook in 2022 of 2023 contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars welke de behandeling volledig vergoeden, met uitzondering van het eigen risico. Voor asielzoekers hebben we geen contract. Het eigen risico wordt al bij de intake aangesproken en wordt in verreweg de meeste gevallen al bijna volledig gebruikt bij het verschijnen op de intake.

Soms geeft een verzekeraar aan dat we geen contract hebben (laat ze zoeken op AGB code 06291109 omdat we onder onze eigen naam zelf niet te vinden zijn). Dit komt omdat de systemen niet geupdate zijn of omdat de administratieve zaak nog niet geregeld is. Daarin loopt u zelf geen risico gelukkig: als we geen contract zouden krijgen met een zorgverzekeraar, dan krijgt u geen aparte rekening van ons. U heeft dan dus ook in dat geval geen kosten (behalve het wettelijk eigen risico en eventuele no show).

Per 01-01-2022 werd landelijk een nieuw GGZ systeem ingevoerd in Nederland, waaraan iedereen moet voldoen. Dus wijzigt het een en ander. Daarom hieronder een overzicht met de situatie van voor en na de invoering van het nieuwe systeem:

Behandelingen die doorlopen na 01-01-2022 vanuit 2021: de bedragen die we factureren worden jaarlijks verwerkt in het eigen risico. Dus wanneer uw behandeling start in 2021 en doorloopt in 2022 wordt 2x uw eigen risico aangesproken bij de zorgverzekeraar (net als bij tandartsen bijvoorbeeld).

Tot 31-12-2021: Met de verzekeraars zijn landelijk voor de sector vaste prijzen afgesproken per type traject, gebaseerd op de gemiddelde kosten per traject. Deze kosten en informatie hierover kun je teruglezen op de website van de Nederlandse ZorgAutoriteit (www.nza.nl).

Na 01-01-2022: Per zogenaamd direct tijdsblok (behandeling, intake, telefoon, e-mail, e-health) wordt een bedrag gefactureerd aan uw zorgverzekeraar. Deze bedragen zijn vast. De geplande tijd wordt in rekening gebracht: of u iets korter of iets langer bent geweest wordt dus niet verrekend.