De basis voor geestelijke gezondheid

Vergoedingen

Contact opnemen

Centiv heeft contracten met alle Nederlandse zorgverzekeraars (behalve Zorg & Zekerheid) welke de behandeling volledig vergoeden, met uitzondering van het eigen risico. Het eigen risico wordt al bij de intake aangesproken en in verreweg de meeste gevallen volledig gebruikt bij het aangaan van een behandeltraject.

Het afschrijven van het eigen risico geldt voor het kalenderjaar waarin de eerste afspraak met ons was (dus niet wanneer de behandeling is afgerond of gefactureerd).

Met de verzekeraars zijn landelijk voor de sector vaste prijzen afgesproken per type traject, gebaseerd op de gemiddelde kosten per traject. Deze kosten en informatie hierover kun je teruglezen op de website van de Nederlandse ZorgAutoriteit (www.nza.nl).

Met huisartsenorganisaties PoZoB en DOH heeft Centiv afspraken voor niet complexe behandeling binnen de zorgstraat waarbij er in de meeste gevallen geen eigen risico is voor de client. Informeer bij uw huisarts of ze hierop eventueel aangesloten zijn.