Centiv behandeling: bewezen effectiever

 

Onderzoek bewijst:

Uit de data van 95% van onze declaraties hebben zorgverzekeraars een profielschets gemaakt van de patientpopulatie van Centiv. Ook is er gekeken naar welk percentage behandelingen succesvol zijn afgesloten en in hoeveel gevallen de clienten daarna of daarvoor nog andere zorg hebben gehad (eventueel ook bij andere GGZ aanbieders).

Conclusies:

1. Centiv behandelt relatief zwaardere clienten bovengemiddeld succesvol met een beneden gemiddelde terugval na behandeling.

2. De maatschappelijke kosten zijn bij Centiv hetzelfde als bij de controlegroep van andere basisGGZ aanbieders.

3. Er kan dus gesteld worden dat Centiv bewezen effectiever is dan de andere GGZ aanbieders in de benchmark.

 

Hieronder enkele overzichten uit het rapport van het kwaliteitskeurmerk voor basisGGZ:

Centiv sluit een flink hoger percentage behandelingen succesvol af:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centiv clienten hebben 30-40% minder terugval na behandeling: