Wouter Hoge: “overname activiteiten Indigo door Centiv”

Centiv gaat basis GGZ Indigo in regio Oost Brabant bieden

Centiv, aanbieder van generalistische basis GGZ in Limburg en Brabant gaat per 01-02-2021 basisGGz zorg leveren, waar deze voorheen werd geleverd door Indigo Brabant (Cuijk, Oss, Helmond, Uden). Daarmee versterkt Centiv, volgens directeur Wouter Hoge, haar positie in Oost Brabant om een betere bijdrage te kunnen leveren aan goede ketenzorg voor cliënten in samenwerking met samenwerkingspartner GGZ Oost
Brabant.

Missie: vergroten werkplezier en resultaten

Wouter Hoge, directeur Centiv: “Indigo Oost Brabant heeft een uitstekende reputatie in de regio voor wat betreft cliëntenzorg en collegialiteit. We zijn dus zeer verheugd dat we deze zorg met onze groeiende formule kunnen gaan bieden, met als einddoel het vergroten van het werkplezier van zorgmedewerkers in de GGZ en het verhogen van het regionale behandelresultaat bij cliënten tegen lagere zorgkosten voor de maatschappij. “

Aansluiting

Bas Dirken, directeur Indigo Brabant: “Indigo Brabant gaat op een andere wijze werken, waardoor we ons meer willen concentreren op onze kernregio. Dat betekent dat we het zorgaanbod in Oost Brabant steeds beperkter zou worden. We werken al langer samen met Centiv als strategische partners voor GGZ Oost Brabant. Die samenwerking verliep altijd prettig en we hoorden dat er daar een goede werksfeer heerst en er sprake is van uitstekende cliëntenzorg. We willen cliënten die deze GGz zorg nodig hebben graag continuiteit bieden en daarom zijn we ook blij dat Centiv deze ambitie heeft en daar deze zorg gaat aanbieden. Centiv is namelijk nu ook al actief in deze regio.”

Overgang cliënten en ketenzorg

De meeste cliënten van Indigo Brabant zullen hun behandeling kunnen afmaken bij Centiv wanneer ze dit willen. De bestaande locaties van Indigo Brabant blijven vooralsnog in stand totdat de teams met elkaar plannen hebben bedacht voor de toekomst. Nieuwe cliënten kunnen zich voortaan direct aanmelden bij Centiv via www.centiv.nl.
Ook verwacht Centiv dat de groei van hun zorgaanbod leidt tot een betere regionale ketenzorg. Wouter Hoge: “Los van de passie en energie van de behandelaren levert het ook extra behandelcapaciteit op voor ons. Deze capaciteit kunnen we inzetten om de regionale ketenzorg samen met GGZ Oost Brabant nog verder te versterken zodat voor de cliënt een
steeds flexibeler GGZ behandelaanbod ontstaat met kortere wachttijden, blijere medewerkers, een hoger behandelresultaat en lagere kosten voor de maatschappij. Want dat is waar we het allemaal voor doen.”