image

De basis voor geestelijke gezondheid

Informatie voor verwijzers

Patiënten verwijzen/aanmelden

Wij bieden behandelingen (in vijf zorgzwaarte-prestaties) binnen de Generalistische Basis GGZ. Ook cliënten met een zogenaamde budgetpolis kunnen terecht bij Centiv. Als huisarts, POH-GGZ of bedrijfsarts kunt u cliënten naar ons verwijzen. Bekijk hier ons actuele ketenzorg aanbod van behandelingen en diensten.

Nadat uw verwijzing (via ZorgDomein of een verwijsbrief) bij ons secretariaat is binnengekomen nemen wij altijd binnen 2 werkdagen contact op om een intakegesprek te plannen met uw cliënt. Zo snel mogelijk na de aanmelding vindt het intakegesprek plaats. Tijdens dit intakegesprek brengen we de klachten in kaart. Hieruit volgt diagnostiek met daaraan gekoppeld een behandelplan. De behandeling is een combinatie van persoonlijke gesprekken en online hulpverlening. De behandelduur varieert van minimaal 2 tot maximaal 12 maanden (het laatste geldt bij chronische psychiatrie).

Wij informeren u over de start van de behandeling en wanneer deze zal eindigen. Ook tussentijdse terugkoppeling is desgewenst mogelijk (om tijdig het vervolg te kunnen inschatten) of wanneer er iets wijzigt in het behandelplan.

Aanmelden van uw patiënt

Bij voorkeur via ZorgDomein. Bent u niet aangesloten bij ZorgDomein, dan kunt u de verwijsbrief naar ons mailen of faxen.

Contactgegevens Centiv

 T.  088- 47 82 200 (op werkdagen van 8.30 uur tot 18.00 uur)
 F.  0478 – 52 70 18 (t.a.v. Centiv)
 E.  info@centiv.nl

Consultatie

Centiv biedt huisartsen of POH-GGZ de mogelijkheid tot casus gerelateerde consultatie. Voor huisartsen aangesloten bij Provico, Syntein of Meditta is dit in de meeste gevallen kosteloos. Wanneer u onderstaand telefoonnummer belt, plannen wij zo snel mogelijk consultatie in. Consultatie is meestal telefonisch, maar een persoonlijk gesprek of co-behandeling in de huisartspraktijk is ook mogelijk.

 T. 0478 – 52 7890 (consultatielijn).

 

Heeft u hulp nodig? Bel met 088 - 47 82 200, mail info@centiv.nl of meld u direct aan