Centiv introduceert gemeenschappelijk groepsaanbod

Kortere wachttijden met instelling-overstijgend groepsaanbod ggz

Centiv (basis ggz) heeft samen met  GGZ Oost Brabant (specialistische ggz) en Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid (specialistische ggz) een nieuw instelling-overstijgend groepsaanbod ontwikkeld voor mensen met psychische klachten.

Een behandelaar van Centiv verzorgt sámen met een behandelaar van één van de andere instellingen een groepsbehandeling, waarbij ieder zijn eigen cliënten meeneemt. Zo raken de groepen sneller vol en starten deze eerder. Tot voor kort moesten cliënten soms tussentijds wachten op dit betreffende onderdeel (de groepsbehandeling) in het behandeltraject tot er voldoende deelnemers waren. Uit de resultaten van één van de pilots, waarin Centiv en GGZ Oost Brabant de eerste groepen draaiden, is gebleken dat de wachttijd voor die groepsbehandeling gemiddeld met maar liefst vijf maanden afnam voor de betreffende cliënten.

Snellere, eenvoudigere doorstroming
Een additioneel voordeel van de samenwerking is dat cliënten tussentijds ook een soepele overstap kunnen maken van specialistische ggz (SGGZ) naar basis ggz (BGGZ) of andersom, als blijkt dat iemand daar klaar voor is. Uit effectmeting van één van de gezamenlijke groepen (de zelfbeeldgroep/COMET-training met GGZ Oost Brabant) blijkt deze aanpak namelijk erg succesvol. Alle cliënten groeiden van een laag zelfbeeld naar een normaal zelfbeeld (gemeten met de Rosenberg Self-Esteem Scale).

Bijzondere kruisbestuiving
Susanne van Wijk (GZ-psycholoog Centiv) en Claudia Canton (GZ-psycholoog GGZ Oost Brabant) delen de resultaten van de eerste gezamenlijke pilotgroepen: “Cliënten gaven zonder uitzondering aan dat ze veel aan de groep hadden (zoals ook bleek uit de effectmeting en verbetering van het zelfbeeld) en dat ze tevreden over ons als therapeuten waren. Cliënten vonden het geen probleem dat er cliënten van twee instellingen bij elkaar in de groep zaten.”

“Het is bijzonder om te ervaren dat de complexiteit van problematiek (basis ggz versus specialistische ggz) niet bepaalt in hoeverre iemand van de groep kan profiteren. Er vindt een mooie kruisbestuiving onderling plaats en iedereen is gelijkwaardig, omdat voor iedereen in de groep hetzelfde thema centraal staat. Daarnaast zorgt de samenwerking voor de instellingen voor verbinding, korte lijnen, het stimuleert de samenwerking en biedt ons de gelegenheid om van elkaar te leren.”

Kortere wachttijden en betere samenwerking
Wouter Hoge (directeur Centiv): “Wachtlijsten inkorten of bestrijden blijkt erg lastig. We zoeken continu naar mogelijkheden om dit te realiseren, bijvoorbeeld door de beperkte capaciteit anders in te zetten. Doordat groepen vaker kunnen doorgaan door bundeling van capaciteit, ontstaat minder tussentijdse wachttijd voor de cliënt. Als er in de tussentijd minder gewacht hoeft te worden, dan kunnen de behandelingen worden verkort en ook de behandeltijd efficiënter worden ingezet. Dat is in deze pilot aantoonbaar gelukt, met een zeer positief effect voor de cliënt. Een andere belangrijke issue in de geestelijke gezondheidszorg is de samenwerking tussen aanbieders. Dit goed organiseren blijkt in de praktijk vaak moeilijk. Wij hadden al het vermoeden dat een gezamenlijk aanbod wel eens als een natuurlijke brug zou kunnen werken tussen instellingen. Het is fijn om te zien dat dit in de praktijk ook zo blijkt te werken. Wij zouden iedereen willen aanraden iets dergelijks te onderzoeken, om zo de keten te versterken.”