De basis voor geestelijke gezondheid

Binnen Centiv bieden wij uitstekende zorg waarbij de client centraal staat en efficiënte en doelgerichte behandeling geboden wordt. Dit vanuit een gezonde, groeiende en stabiele organisatie. We werken clientgericht om de client zich welkom, gehoord en betrokken te laten voelen bij de behandeling. Deze is afgestemd op de hulpvraag, aanmeldklacht en de preventie hiervan.  Het traject duurt niet langer dan nodig.

We werken binnen Centiv met zelfsturende teams. Collega’s stimuleren elkaar om te ontwikkelen om goede zorg te kunnen bieden, daarbij zorgt iedereen voor een veilige, open en accepterende sfeer  waarin het mogelijk is om elkaar aan te spreken en te steunen.