De basis voor geestelijke gezondheid

Vivian van den Boomen

Mijn naam is Vivian van den Boomen. Ik ben als GZ psycholoog in opleiding werkzaam bij Centiv op de locaties Roermond en Venlo.

Aanvankelijk startte mijn carrière, na mijn afstuderen in 2014, in de forensische psychiatrie. Hier heb ik ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van volwassenen in een TBS-kliniek. Vervolgens heb ik een aantal jaar binnen de Specialistische GGZ gewerkt met mensen met ADHD en aanverwante problematiek (zoals angst en somberheidsklachten, verslaving, ASS en persoonlijkheidsproblemen).

Ik werk voornamelijk vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader. In het begin van de behandeling zullen we samen jouw problemen verhelderen, stellen we concrete doelen op en bespreken we welke behandeling het best aansluit. Wat ik met je wil bereiken is dat je aan het eind van de behandeling de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet en regie ervaart over jouw leven.

In mijn behandelingen vind ik het belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn. Om dit te bereiken streef ik naar een prettige en gelijkwaardige sfeer, met ‘echt’ contact.

Ik ben gespecialiseerd in de volgende therapievormen: CGT, COMET

Ik heb extra affiniteit met de volgende stoornissen: angst, stemming, ADHD, ASS, verslaving, persoonlijkheid