De basis voor geestelijke gezondheid

Jan Dirkx

Mijn naam is Jan Dirkx. Met veel plezier werk ik vanaf 2014 bij Centiv, in de functie van verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.

Ruim 25 jaar heb ik ervaring in de gespecialiseerde klinische – en ambulante GGZ en heb onder andere expertise op het gebied van stemmingsproblematiek (depressies/ bipolaire stoornissen), naast diverse chronische psychiatrische problematiek.

Uw hulpvraag en doelen staan centraal in het behandeltraject, wat samen met u wordt bepaald, waarbij op vraag de omgeving van U wordt betrokken. In de contacten maak ik onder andere gebruik van acceptance en commitment therapie (ACT), oplossingsgerichte therapie, motiverende gespreksvoering, cognitieve gedragstechnieken, al dan niet in combinatie met E-health, waarbij er tevens aandacht is voor gezonde leefstijl en zelfregie. Onlangs heb ik de EMDR cursus afgerond.

Indien nodig wordt samen met U medicatie gebruik nauwkeurig opgevolgd conform richtlijnen en zo nodig bijgesteld, in samenwerking met de huisarts.

Gedurende de behandeling werk ik samen met diverse maatschappelijke instanties zoals zelfregiecentra, AMW en/of andere betrokken instanties.

BIG-registratie nummer: 59006191630