De basis voor geestelijke gezondheid

Jan Dirkx

Mijn naam is Jan Dirkx. Met veel plezier werk ik bij Centiv, in de functie van verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, veelal op onze locaties in Weert. Ruim 25 jaar heb ik ervaring in de gespecialiseerde klinische – en ambulante GGZ en heb onder andere expertise op het gebied van stemmingsproblematiek (depressies/ bipolaire stoornissen), naast diverse chronische psychiatrische problematiek. Uw hulpvraag en doelen staan centraal in het behandeltraject, wat samen met u wordt bepaald. In de contacten maak ik onder andere gebruik van oplossingsgerichte therapie, motiverende gespreksvoering, cognitieve gedragstechnieken, contextuele -en leefstijl benadering, al dan niet in combinatie met e-health, waarbij er tevens aandacht is voor gezonde leefstijl en zelfregie. Daarnaast wordt samen met U eventueel medicatie gebruik nauwkeurig opgevolgd en zo nodig bijgesteld, in samenwerking met de huisarts. Gedurende de behandeling werk ik samen met diverse maatschappelijke instanties zoals zelfregiecentra, AMW en/of andere betrokken instanties.

Ik ben gespecialiseerd in de volgende therapievormen: motiverende gespreksvoering/oplossingsgericht

Ik heb extra affiniteit met de volgende stoornissen: Angst (medicatie), stemming (medicatie), persoonlijkheid, ADHD/autisme (medicatie),

Ik beheers de volgende talen goed (naast Nederlands): Engels, Duits

BIG-registratie nummer: 59006191630