De basis voor geestelijke gezondheid

Eveline Thewissen

Mijn naam is Eveline Thewissen. Ik ben werkzaam als Gezondheidszorg psycholoog op de locatie in Roermond (maandag, dinsdag, woensdag). Sinds 2007 ben ik werkzaam in de GGZ. Ik heb zowel in de basis-GGZ als de specialistische GGZ (angst-, eet- en somatoforme stoornissen) gewerkt. Vanwege de relatief korte behandelduur vind ik het allereerst belangrijk dat de cliënt zich op zijn gemak voelt. De stap om hulp te zoeken is vaak niet gemakkelijk. Soms zijn cliënten al jaren in zorg en hebben zij het vertrouwen in zichzelf of de GGZ verloren, maar er komen ook genoeg mensen bij de basis GGZ binnen die nooit eerder hulp hebben gehad. In beide gevallen vind ik het noodzakelijk om de verwachtingen over en weer te bespreken. Samen met cliënten werk ik aan een specifieke hulpvraag gekoppeld aan een psychische klacht, waarbij analyserend of steunend structurerend wordt gewerkt. Daarnaast werk ik met technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Als psycholoog leer ik technieken aan om bijvoorbeeld op een andere manier te denken (cognitieve therapie) of anders met zaken om te gaan (gedragstherapie en werken aan onderliggende patronen). Samen wordt aan de slag gegaan om uiteindelijk minder klachten te hebben. Wat ik in een behandeling tevens belangrijk vind is dat mensen het vertrouwen in zichzelf weer terugvinden, en ook zelf leren om signalen passend bij een eventuele terugval te herkennen en te voorkomen.

Ik heb extra affiniteit met de volgende stoornissen: angst, stemming, verslaving (licht), eetstoornis (licht) en somatoform (SOLK).

BIG-registratie nummer: 19916723925