De basis voor geestelijke gezondheid

Begeleiding voor chronisch psychiatrische cliënten (op basis van positieve gezondheid)

Contact opnemen

Centiv biedt begeleiding voor cliënten met chronische psychiatrische problematiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van o.a. positieve gezondheid, oplossingsgericht werken, motiverende gespreksvoering en wordt het sociale netwerk erbij betrokken. Veelal wordt samenwerking gezocht met diverse instanties zoals Algemeen Maatschappelijk Werk, ambulante woonbegeleiding, zelfregie-centrum en re-integratieprojecten.