De basis voor geestelijke gezondheid

Sociale vaardigheids-training in combinatie met cognitieve gedragstherapie groep

Contact opnemen

Sociale vaardigheidstraining is voor mensen die problemen of spanningen ervaren in de omgang met anderen. Het doel van deze training is dat je gemakkelijker met andere mensen leert om te gaan. Je leert je in allerlei situaties sociaal vaardiger en assertiever te gedragen. Het doel is dat je ander gedrag aanleert zodat je gemakkelijker met andere mensen omgaat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie. Cognitieve therapie gaat over je manier van denken en gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van gedrag.

Aantal bijeenkomsten: XX.