De basis voor geestelijke gezondheid

AD(H)D psycho-educatiegroepstraining

Contact opnemen

De AD(H)D-groepstraining bestaat uit psycho-educatie, handvatten hoe hier beter mee om te gaan en lotgenotencontact. Daarnaast wordt E-health ingezet (online behandeling).

Aantal bijeenkomsten: 9.