De basis voor geestelijke gezondheid

Inzet vsggz Venray

Contact opnemen

Op de locatie in Venray zijn zowel een SPV als een VioS beschikbaar. Op de locaties in Boxmeer en Cuijk is enkel een SPV aanwezig.

De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) en de Verpleegkundige in opleiding tot Specialist (VioS) bieden behandeling aan cliënten met chronische psychische stoornissen, waarbij ook aandacht is voor comorbiditeit. De behandeling richt zich op het bevorderen van stabiliteit, het voorkomen van terugval en het leren omgaan met beperkingen. Hierbij wordt het netwerk van de cliënt zoveel mogelijk betrokken. Eventueel kan een huisbezoek plaatsvinden.

Als cliënten medicatie gebruiken, blijft de verantwoordelijkheid voor het voorschrijven en monitoren, inclusief bloedcontroles, bij de huisarts of de Specialistische GGZ omdat een SPV en VioS niet bevoegd zijn dit op te volgen. Indien er aanpassingen nodig zijn in de medicatie, zoals het op- of afbouwen van medicatie, blijft de verantwoordelijkheid bij de huisarts of SGGZ. Dit betekent dat bij veranderingen de cliënt door die partij zal worden gezien en opgevolgd.

Gemiddeld zal eens in de 4 tot 6 weken een gesprek gepland worden. Cliënten betalen geen eigen bijdrage. Wel gaat het van hun eigen risico af.

Te denken valt aan cliënten waarbij:

· Psychiatrische problematiek al langer speelt;

· Stabilisering en leren omgaan met beperkingen tot de hoofddoelen behoren;

· Er bereidheid is om een behandeling aan te gaan;

· Een behandelcontact gemiddeld eens in de 4 à 6 weken voldoende is;

· Acute suïcidaliteit niet op de voorgrond staat.