ROM commotie
In 2017 bleek er in een brief van Centiv te staan dat wanneer iemand een ROM vragenlijst niet invulde, dat dat kon betekenen dat ze extra kosten zouden moeten betalen. Dat is meteen intern onderzocht als niet cliëntvriendelijk en niet in lijn met de filosofie van Centiv. Hiervoor ontstond in de media veel (terechte) commotie en heeft Centiv de bewuste brief aangepast samen met de cliënt vertegenwoordiging. Gelukkig heeft nooit iemand dergelijke kosten hoeven betalen. Er waren zelfs tot in de tweede kamer vragen over gesteld.

De achtergrond voor de "boete" was dat cliënten steeds minder de vragenlijsten invullen en dat zorgverzekeraars er een verplichting van hadden gemaakt dat minimaal 50 of 60% van de cliënten een voor- en een nameting moeten invullen. Die verplichting hing in een set van verplichtingen met serieuze financiële consequenties voor zorgaanbieders. Als een cliënt dus geen vragenlijst invulde, dan leed de zorgaanbieder daar mogelijk financieel onder. Daardoor ontstond veel druk op het ingevuld krijgen van vragenlijsten en huurden sommige zorgaanbieders callcenters in en bleven cliënten hiervoor stalken of op andere manier de druk opvoeren.

De maatschappelijke commotie heeft uiteindelijk opgeleverd dat de zorgverzekeraars hebben toegezegd geen financiële consequenties te zullen hangen aan het niet voldoen aan een invulquotum voor cliënten. Ook is in de contracten 2018 en 2019 bij bijna alle verzekeraars de verplichting tot een bepaald minimaal invulpercentage eruit gehaald.