De basis voor geestelijke gezondheid

Jeanne Leijssen

Ik ben werkzaam als verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg bij Centiv  op de locaties Helmond en Deurne.

Voorheen was ik werkzaam binnen de specialistische ggz waar ik als verpleegkundig specialist ggz ervaring heb opgedaan op gebied van diagnostiek en behandeling van adhd, persoonlijkheid en traumagerelateerde stoornissen en de laatste jaren met stemmingsproblematiek waarbij ik me met name richtte op bipolaire stoornissen.

Binnen  het behandeltraject staan uw hulpvraag en psychische klacht(en) centraal en wordt samen bekeken hoe we doelen kunnen verwezenlijken. Binnen de contacten vind ik een basis van veiligheid en vertrouwen belangrijk zodat een goede samenwerking mogelijk is. Zelfregie zal ik aanmoedigen door oa samen op zoek te gaan en zelfmanagementvaardigheden te bevorderen.

In de gesprekken maak ik onder andere gebruik van technieken van oplossingsgerichte therapie, motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie. Soms vindt een combinatie plaats van e-Health behandelingen. Er is aandacht voor leefstijl en daarnaast wordt samen met u eventueel medicatie gebruik nauwkeurig opgevolgd en zo nodig bijgesteld, al dan niet in samenwerking met de huisarts.

BIG-registratie nummer: 59062375530