De basis voor geestelijke gezondheid

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Contact opnemen

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld/misbruik of een geweldsincident. EMDR wordt toegepast om de vastgelopen verwerking van deze ervaringen weer op gang te helpen.