image

De basis voor geestelijke gezondheid

Psychologische zorg voor werkgevers: CentivFIT

Soms lopen medewerkers in hun carrière vast omdat ze last hebben van psychische problemen. Als werkgever, gemeente of bedrijfsarts ziet u een medewerker of werkzoekende graag snel weer aan het (juiste) werk.

Met CentivFIT kunnen wij bijdragen aan deze doelstellingen met korte doelgerichte behandelingen. Variërend van een aantal weken tot een aantal maanden behandelen wij uw medewerker zodat zijn of haar klachten verlichten of verdwijnen. Veelal adviseren wij om (beperkt) te blijven werken gedurende de behandeling, zodat de drempel tot herintrede niet toeneemt. 

Globale werkwijze

Als voorbereiding stemmen de bedrijfsarts, de werkgever en de Centiv behandelaar de gezamenlijke communicatie af. Welke spelregels stellen we voor medewerkers die gebruik willen maken van een behandeling via de werkgever? Krijgt een medewerker bijvoorbeeld het eigen risico gecompenseerd als de klachten niet primair werkgerelateerd zijn? Wat voor problematiek komt er veel voor bij de werkgever? Welke vaste Centiv behandelaar zou het beste matchen? Zijn er genoeg clienten voor een (vast) spreekuur bij de werkgever op locatie of vindt behandeling op een locatie van Centiv plaats?

Voor verwijzing van een medewerker belt meestal de bedrijfsarts even met Centiv. We stemmen dan af wat nodig is en wat de route zou kunnen zijn. Dan plannen we ook een intake met de client (eventueel met een bedrijfsarts erbij als de client dat wil). Meestal op hele korte termijn zodat snel begonnen kan worden. 

Na intake bepalen we de zorgzwaarte, het behandelplan en de kosten/betalingswijze (zorgverzekering of werkgever). Meestal factureren we het verwachte behandelbedrag ineens, zodat de administratieve lasten beperkt zijn. Zodoende is er ook snel zekerheid over de kosten (geen rekeningen of onverwachte kosten achteraf). De ene keer zijn we eerder klaar en de andere keer zijn we wat langer bezig. Voor de meeste trajecten hebben we dan ook een standaard prijs.

Bij het behandelplan proberen we een schets te maken van een normaal herstelpatroon voor een gemiddelde client bij de gekozen behandeling. Ook kijken we samen met de bedrijfsarts wat er misschien aan aanpassingen nodig kan zijn in de taken van client (alles alleen na toestemming van de client). Wanneer de behandeling goed verloopt, dan hoeft er weinig tussentijds te worden afgestemd. Als het herstelproces niet volgens verwachting verloopt, dan vindt vaak overleg plaats met de bedrijfsarts en wordt het huidige traject beeindigd en gezocht naar alternatieven (specialistischer zorg of een andere behandelingmethode). In de meeste gevallen herstelt een client gelukkig snel.

Bij afsluiting van het traject proberen we van elkaar te leren voor een volgende keer zodat we als team steeds beter ingespeeld raken.

Behandelkosten

Wij bekijken altijd of de behandelkosten vergoed worden door de zorgverzekeraar (bij niet primair werkgerelateerde klachten). Als dit niet het geval is, is de werkgever, arbodienst, gemeente of medewerker verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling. In de meeste gevallen gaat dit om een bedrag tussen de 485 en 1.280 euro. Voor diensten op een specifieke (niet Centiv) locatie rekenen wij 94 euro per uur aan reistijd en 37 eurocent per kilometer (eventueel bovenop een zorgverzekeringstraject). De tarieven zijn vrij van BTW in de meeste gevallen.

Contact? 

Meer weten over CentivFIT? Neem dan contact op met Wouter Hoge (directeur Centiv) via 088 - 47 82 200. Hij hoort graag wat uw wensen zijn en of er mogelijkheden zijn om een eerste pilot te draaien.