image

De basis voor geestelijke gezondheid

U kunt bellen (tussen 08:30-17:00u) met 088 - 47 82 200. Onze receptioniste helpt u verder.

U kunt contact met ons opnemen via mail of via 088 - 47 82 200. Let op: u dient een afspraak altijd maximaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders zijn wij genoodzaakt de kosten bij u in rekening te brengen, deze bedragen 94 euro (ongeacht de reden van afwezigheid).

In geval van crisis dient u allereerst contact op te nemen met uw huisarts (of huisartsenpost). Deze helpt u verder en zoekt afstemming met uw behandelaar.

U kunt contact met ons opnemen via 088 - 47 82 200. U krijgt onze receptioniste aan de telefoon, zij schat in of een verwijzing van een huisarts nodig is voor uw behandeling. Als u al een verwijzing heeft van een huisarts of bedrijfsarts, dan kunt u het afspraakformulier invullen op onze website invullen.

Sint Antoniusstraat 14, Baexem (huisartsprakijk)
Rembrandtplein 6, Bergen (huisartsprakijk)
Julie Postelsingel 70, Boxmeer (huisartsprakijk)
Sint Jozefstraat 30, Deurne (Gezondheidscentrum de Hoeksteen)
Kloosterstraat 13, Grubbenvorst (huisartsprakijk)
Ameidepark 21, Helmond (huisartspraktijk t Heelhuis)
Kasteel Traverse 90, Helmond (BCT; vanaf 19 april 2017 extra locatie naast Heelhuis)
Steenbakkerstraat 2, Panningen (huisartsprakijk)
Dr. Philipslaan 35, Roermond (vanaf 4 april 2017)
Kaldenkerkerweg 56, Venlo (andere ingang dan Medisch Centrum Groenveld)
De Wieënhof 1, Venray (huisartsprakijk)
Oostsingel 5, Venray (sommige navigatiesystemen route Oostsingel 3 aanhouden)
Kasteellaan 17, Well (huisartsprakijk)
Vogelsbleek 7, Weert (naast het St. Jansgasthuis)
Houtstraat 12, Weert (Fysiocentrum; zorgpad fysiek en mentaal herstel)
Emmasingel 17, Weert (locatie van onze collega's van Mentaal Sterk)
Loverstraat 6, Weert (locatie van onze collega's van Mentaal Sterk)

Alle vacatures die we open hebben staan vindt u rechtsonderin op elke website pagina

Bent u GZ-psycholoog of Verpleegkundig Specialist? Dan is een open sollicitatie bij ons indienen altijd mogelijk. Voor andere kwalificaties (stagiaires, basispsychologen) geldt dit niet, we raden u dan aan alleen te solliciteren als wij een vacature daarvoor open hebben staan.

Nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden bepalen we samen met u het vervolgtraject. Dat bestaat (meestal) uit de volgende onderdelen: behandelsessies, e-health modules en eventueel aanvullende diagnostiek. Een behandeling duurt veelal tussen de twee en zes maanden. Bij chronische ziektebeelden behandelen wij gedurende een jaar, behandeling wordt automatisch verlengd als dat wenselijk of noodzakelijk is.

Voor onze korte, middellange en intensieve behandeltrajecten is de GZ-psycholoog uw hoofdbehandelaar tijdens het behandeltraject. Voor het chronische (langdurige) behandeltraject is dit vaak de Verpleegkundig Specialist. Hoofdbehandelaars bij Centiv werken nauw samen met huisartsen, POH-GGZ (praktijkondersteuner GGZ in de huisartsenpraktijk) en medisch specialisten.

U kunt ervoor kiezen een behandeling zelf te betalen. Dit is zinvol wanneer u bijvoorbeeld verwacht veel eigen risico over te houden of wanneer uw klachten net niet voor vergoeding in aanmerking komen door (te) strenge regels van uw verzekeraar

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars en ook als u een budgetpolis heeft kunt u bij ons terecht. Soms geeft een helpdesk van een zorgverzekeraar aan dat ze geen contracten met ons hebben: dan staat het niet goed/duidelijk in hun systeem. Voor de zekerheid kunt u onze AGB code doorgeven: 06291105 en 06291109 (we staan geregistreerd onder Vincent van Gogh) dan kunnen ze ons wel vinden.

Een intakegesprek vindt meestal binnen twee weken plaats, afhankelijk van de behandellocatie en de behandeling die u naar verwachting nodig heeft. De behandeling start altijd twee weken nadat uw intakegesprek heeft plaatsgevonden. De actuele maximale wachttijd vindt u rechtsonder op onze website.

Tenzij anders aangegeven door u, betrekken wij uw verwijzer bij uw behandeling. In principe berichten wij uw verwijzer zodra u bij ons in behandeling komt. Bij het afronden van de behandeling berichten wij uw verwijzer nogmaals, over het verloop van de behandeling en de bereikte resultaten. Indien nodig hebben wij tussentijds contact met uw verwijzer, bijvoorbeeld in verband met medicatie of wanneer uw behandeling tussentijds wijzigt. Indien u liever heeft dat de verwijzer geen (inhoudelijke) informatie van ons ontvangt, zullen wij dit uiteraard respecteren.

Als u behandeld wordt binnen de Generalistische Basis GGZ is uw huisarts verantwoordelijk voor het medicatiebeleid. Hij/zij kan indien gewenst altijd het specialisme en advies van een psychiater inschakelen mocht er iets in uw situatie veranderen. U kunt dit bespreken met uw hoofdbehandelaar, deze kan u hierbij helpen.

Vanwege wettelijke verplichtingen die uw zorgverzekeraaWij zijn verplicht te werken met een ROM vragenlijst (voor de start van de behandeling en na afloop) en de behandelovereenkomst. Na einde van de behandeling krijgt u van ons een clienttevredenheidsvragenlijst toegestuurd.

Uw Nederlandse zorgverzekeraar vergoedt uw behandeling volledig (wij hebben contracten met alle nederlandse zorgverzekeraars). Dit kan eventueel wel van uw wettelijk eigen risico af gaan. Met de verzekeraars zijn landelijk voor de sector vaste prijzen afgesproken per type traject, gebaseerd op de gemiddelde kosten per traject. Deze kosten kunt u zien op https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven-en-prestaties/TB_REG_17613_01__Generalistische_basis_ggz. Het kan blijken dat u bij ons niet op de juiste plek bent, dan krijgt u bijvoorbeeld een zogenaamde transitieprestatie (richtprijs 180 euro) wanneer we minder dan 120 minuten hebben besteed aan uw traject (directe & indirecte tijd), dus bij een tweede afspraak is dit al meestal bereikt). De kosten zijn dus niet afhankelijk van de daadwerkelijk bestede tijd aan het traject, maar op basis van het type traject dat naar verwachting het beste bij u past (transitie, kort, middel of intensief bijvoorbeeld). Wel kunt u uiteraard een specificatie van tijd opvragen bij ons secretariaat.
Een rekenvoorbeeld: wanneer u een traject middel heeft, dan kost dit uw verzekeraar bijvoorbeeld 850 euro. Als u na 200 minuten met de behandeling stopt kost dit 850 euro en ook als u na 1.200 minuten ermee stopt. Dit is wettelijk zo geregeld en voor alle GGZ aanbieders hetzelfde. Soms kan het echter vreemd overkomen wanneer er bij u minder tijd besteed is en toch het bedrag hoog lijkt. Dit is helaas wettelijk zo geregeld en daarom lijkt het niet altijd logisch.

De actuele wachttijden staan onderaan elke pagina. De wachttijden worden iedere maand bijgewerkt. Afhankelijk van omstandigheden en/of persoonlijke wensen van de cliënt kan de daadwerkelijk gerealiseerde wachttijd in de praktijk anders uitpakken dan de opgegeven wachttijd. De wachttijden zijn gemiddelden (uitgedrukt in hele weken en naar boven afgerond). Aanvullende toelichting aanmeldwachttijd: het aantal weken tussen de aanmelding en het eerste intakecontact. Toelichting behandelwachttijd: het aantal weken tussen het eerste intakecontact en het vervolg van de behandeling. De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Centiv valt onder het toezicht van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg. Als u een onverhoopt een klacht heeft dient u dit eerst kenbaar te maken bij uw behandelaar. Als dat niet tot tevredenheid leidt dan kunt u contact opnemen met de directie van Centiv. Mocht ook dat niet naar tevredenheid leiden, dan kunt u de klachtenprocedure volgen die u onderaan deze website vindt.

Wij werken volgens de landelijke voorwaarden van GGZ Nederland en het privacy & informatiebeveiligingsbeleid van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg (beide documenten vindt u onderaan deze website).

Als u bij ons een behandeling start gaat u akkoord met ons no show beleid. U krijgt een no show factuur als u niet op een afspraak verschijnt of uw e-health module niet volgt volgens afspraak. Wij voeren dit beleid omdat het niet nakomen van afspraken een goede behandeling in de weg staat. Tevens willen wij zo oponthoud -waardoor andere mensen onnodig op een behandeling moeten wachten- voorkomen. Mocht een vergissing zijn opgetreden, dan kunt u bezwaar maken via directie@centiv.nl. Gedurende het indienen van het bezwaar hoeft u niet te betalen. Als u zich wilt afmelden voor een afspraak, dient u dit maximaal 24 uur van tevoren te doen. Te laat afmelden van een afspraak geldt (ongeacht de reden) als no show.

De toegang tot uw gegevens is beperkt conform wet en regelgeving. Alleen op basis van (potentiele) behandelrelatie of uit hoofde van hun functie hebben medewerkers toegang (regie/medebehandelaar, secretariaat, klachtenregistratie, information officer, financiele administratie, et cetera). Onderaan de pagina vindt u ons privacy/informatiebeveiligingsbeleid. Centiv valt onder toezicht van Vincent van Gogh.

U kunt ons bellen om een formulier te vragen over inzage in uw dossier, wijzigen en verwijdering van uw dossier conform de wet.

Heeft u hulp nodig? Bel met 088 - 47 82 200, mail info@centiv.nl of meld u direct aan