image

De basis voor geestelijke gezondheid

U kunt bellen (tussen 08:30-12:30u) met 088 - 47 82 200. Onze receptioniste helpt u verder. Na 12:30u kunt u bellen voor spoed of intercollegiaal overleg door op de '1' te toetsen bij horen van het bandje: wij nemen dan direct op.

U kunt contact met ons opnemen via mail of via 088 - 47 82 200. Let op: u dient een afspraak altijd maximaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders zijn wij genoodzaakt de kosten bij u in rekening te brengen, deze bedragen 94 euro (ongeacht de reden van afwezigheid).

In geval van crisis dient u allereerst contact op te nemen met uw huisarts (of huisartsenpost). Deze helpt u verder en zoekt afstemming met uw behandelaar.

U kunt contact met ons opnemen via 088 - 47 82 200. U krijgt onze receptioniste aan de telefoon, zij schat in of een verwijzing van een huisarts nodig is voor uw behandeling. Als u al een verwijzing heeft van een huisarts of bedrijfsarts, dan kunt u het afspraakformulier invullen op onze website invullen.

Sint Antoniusstraat 14, Baexem (huisartspraktijk)
Rembrandtplein 4, Bergen (huisartspraktijk Maasoever)
Julie Postelsingel 70, Boxmeer (huisartspraktijk)
Veerstraat 37a, Boxmeer
Sint Jozefstraat 30, Deurne (Gezondheidscentrum de Hoeksteen)
Kastelenplein 172, Eindhoven (huisartspraktijk Kastelenplein)
Wethouder den Oudenstraat 4, Helmond (BCT; hoofdlocatie Helmond)
Ameidepark 21, Helmond (huisartspraktijk t Heelhuis)
Steenbakkerstraat 2, Panningen (huisartspraktijk)
Dr. Philipslaan 35, Roermond
Kaldenkerkerweg 56, Venlo (andere ingang dan Medisch Centrum Groenveld)
De Wieënhof 1, Venray (huisartspraktijk)
Oostsingel 5, Venray (sommige navigatiesystemen route Oostsingel 3 aanhouden)
Kasteellaan 17, Well (huisartspraktijk)
Schoutlaan 4, Weert
Houtstraat 12, Weert (Fysiocentrum; zorgpad fysiek en mentaal herstel)
Emmasingel 17, Weert
Loverstraat 6, Nederweert (huisartspraktijk)
Velmolenweg 85 Uden (huisartsenpraktijk Uden)

Alle vacatures die we open hebben staan vindt u rechtsonderin op elke website pagina

Bent u GZ-psycholoog of Verpleegkundig Specialist? Dan is een open sollicitatie bij ons indienen altijd mogelijk. Voor andere kwalificaties (stagiaires, basispsychologen) geldt dit niet, we raden u dan aan alleen te solliciteren als wij een vacature daarvoor open hebben staan.

Nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden bepalen we samen met u het vervolgtraject. Dat bestaat (meestal) uit de volgende onderdelen: behandelsessies, e-health modules en eventueel aanvullende diagnostiek. Een behandeling duurt veelal tussen de twee en zes maanden. Bij chronische ziektebeelden behandelen wij gedurende een jaar, behandeling wordt automatisch verlengd als dat wenselijk of noodzakelijk is. Meer uitgebreide informatie vindt u op de volgende pagina: Hoe loopt een behandeling?. Centiv werkt in principe op basis van de GGZ richtlijnen

Voor onze korte, middellange en intensieve behandeltrajecten is de GZ-psycholoog uw hoofdbehandelaar tijdens het behandeltraject. Voor het chronische (langdurige) behandeltraject is dit vaak de Verpleegkundig Specialist. Hoofdbehandelaars bij Centiv werken nauw samen met huisartsen, POH-GGZ (praktijkondersteuner GGZ in de huisartsenpraktijk) en medisch specialisten.

U kunt ervoor kiezen een behandeling zelf te betalen. Dit is zinvol wanneer u bijvoorbeeld verwacht veel eigen risico over te houden of wanneer uw klachten net niet voor vergoeding in aanmerking komen door (te) strenge regels van uw verzekeraar

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars en ook als u een budgetpolis heeft kunt u bij ons terecht. Soms geeft een helpdesk van een zorgverzekeraar aan dat ze geen contracten met ons hebben: dan staat het niet goed/duidelijk in hun systeem. Voor de zekerheid kunt u onze AGB code doorgeven: 06291105 en 06291109 (we staan geregistreerd onder Vincent van Gogh) dan kunnen ze ons wel vinden.

Een intakegesprek vindt meestal binnen twee weken plaats, afhankelijk van de behandellocatie en de behandeling die u naar verwachting nodig heeft. De behandeling start altijd twee weken nadat uw intakegesprek heeft plaatsgevonden. De actuele maximale wachttijd vindt u rechtsonder op onze website.

Tenzij anders aangegeven door u, betrekken wij uw verwijzer bij uw behandeling. In principe berichten wij uw verwijzer zodra u bij ons in behandeling komt. Bij het afronden van de behandeling berichten wij uw verwijzer nogmaals, over het verloop van de behandeling en de bereikte resultaten. Indien nodig hebben wij tussentijds contact met uw verwijzer, bijvoorbeeld in verband met medicatie of wanneer uw behandeling tussentijds wijzigt. Indien u liever heeft dat de verwijzer geen (inhoudelijke) informatie van ons ontvangt, zullen wij dit uiteraard respecteren.

Als u behandeld wordt binnen de Generalistische Basis GGZ is uw huisarts verantwoordelijk voor het medicatiebeleid. Hij/zij kan indien gewenst altijd het specialisme en advies van een psychiater inschakelen mocht er iets in uw situatie veranderen. U kunt dit bespreken met uw hoofdbehandelaar, deze kan u hierbij helpen.

Vanwege verplichtingen die uw zorgverzekeraat stelt zijn wij verplicht te werken met een ROM vragenlijst (voor de start van de behandeling en na afloop) en de behandelovereenkomst. Na einde van de behandeling krijgt u van ons ook een clienttevredenheidsvragenlijst toegestuurd. De ROM scores kunnen worden gebruikt om uw behandeling meer gericht te maken en om te kunnen leren van onze interventies. De klanttevredenheidsonderzoeken gebruiken wij om onze dienstverlening telkens te verbeteren. Beide soorten vragenlijsten worden regelmatig door ons geevalueerd. Ook kunt u na afloop van de behandeling een referentie over ons schrijven op ZorgKaartNederland (maar dat is geheel aan u).

Centiv werkt met verschillende online ondersteuningsmogelijkheden (e-health). U logt dan in een portal en krijgt daar filmpjes te zien, lees/schrijfopdrachten of andersoortige oefeningen of tips. Wij gebruiken de e-health omgevingen van Minddistrict en van Telepsy. Wanneer dit de therapie zou kunnen helpen dan maakt de therapeut dit voor u aan of wordt uw bestaande e-health omgeving gebruikt. E-health kan bij veel soorten behandeling enorm helpen in het behalen van een goed resultaat. U bent niet verplicht om e-health te gebruiken omdat de behandelaar samen met u het behandelplan maakt en dit goed op uw situatie moet aansluiten.

Uw Nederlandse zorgverzekeraar vergoedt uw behandeling volledig (wij hebben contracten met alle nederlandse zorgverzekeraars). Dit gaat wel (al bij de intake) van uw wettelijk eigen risico af. In verreweg de meeste gevallen is uw eigen risico in ieder geval op als u bij ons in behandeling gaat, omdat de kosten van alle behandelingen boven de prestatie onvolledig (het goedkoopst mogelijke product) hoger zijn dan het standaard eigen risico. Het afschrijven van het eigen risico geldt voor het kalenderjaar waarin de eerste afspraak met ons was (dus niet wanneer de behandeling is afgerond of gefactureerd). Heeft u dus voor eind van het jaar een intake gepland staan? Kijk dan of het in uw geval beter is om de eerste afspraak in het nieuwe of juist het oude jaar te hebben wanneer uw eigen risico verbruikt of juist niet verbruikt is voor dat jaar.

Met de verzekeraars zijn landelijk voor de sector vaste prijzen afgesproken per type traject, gebaseerd op de gemiddelde kosten per traject. Deze kosten kunt u zien op https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven-en-prestaties/TB_REG_17613_01__Generalistische_basis_ggz. Het kan blijken in de intake dat u bij ons niet op de juiste plek bent, dan krijgt u bijvoorbeeld een zogenaamde transitieprestatie/onvolledige prestatie (richtprijs 200 euro) wanneer we minder dan 120 minuten hebben besteed aan uw traject (directe & indirecte tijd). De kosten zijn dus niet afhankelijk van de daadwerkelijk bestede tijd aan het traject, maar op basis van het type traject dat naar verwachting het beste bij u past (onvolledig, kort, middel of intensief bijvoorbeeld). In verreweg de meeste gevallen is uw eigen risico in ieder geval op als u bij ons in behandeling gaat, omdat de kosten van alle behandelingen boven de prestatie onvolledig hoger zijn dan het standaard eigen risico, zoals u kunt zien (dit is voor alle GB-GGZ aanbieders hetzelfde in Nederland). Wel kunt u uiteraard een specificatie van tijd opvragen bij ons secretariaat.
Een rekenvoorbeeld: wanneer u een traject middel heeft, dan kost dit uw verzekeraar bijvoorbeeld 850 euro. Als u na 200 minuten met de behandeling stopt kost dit 850 euro en ook als u na 1.200 minuten ermee stopt. Dit is wettelijk zo geregeld en voor alle GGZ aanbieders hetzelfde. Alleen een intake kost bijvoorbeeld 200 euro (onvolledig). Soms kan het echter vreemd overkomen wanneer er bij u minder tijd besteed is en toch het bedrag hoog lijkt. Dit is helaas wettelijk zo geregeld en daarom lijkt het niet altijd logisch.

Wij declareren binnen twee maanden na afronden van uw behandeling bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar brengt dit bij u in rekening (alleen het eigen risico van het kalenderjaar waarop de eerste afspraak bij ons plaatshad; dus niet de datum van declaratie). Zie ook de uitleg van het eigen risico onder de vraag wat kost een behandeling. Dit doen ze over het algemeen binnen twee maanden na goedkeuring van onze declaratie.

Heeft u problemen met het betalen van het eigen risico? In veel gevallen kunt u bij uw zorgverzekeraar gespreid betalen zodat u de kosten wat kunt uitsmeren over de tijd.

Centiv werkt intensief samen met huisartsen en POH GGZ: zij blijven de belangrijkste zorgverleners van de client. Met veel POH GGZ hebben we regelmatig intervisie om van elkaar te leren en om goed aan te kunnen sluiten op elkaar.

Daarnaast wordt vaak afgestemd met de specialistische GGZ: wij proberen hier zoveel mogelijk te werken volgens de filosofie van ketenzorg, zodat onze behandelingen en diagnostiek zo goed mogelijk aansluiten op wat in de andere echelons gebeurt en gemakkelijker kan worden op- of afgeschaald.

De laatste jaren is er steeds meer samenwerking ontstaan met het zogenaamde sociale domein. Met name maatschappelijk werk of WMO teams kunnen een cruciale rol spelen in de psychosociale omstandigheden (vaak is er veel meer aan de hand dan alleen de psychische ondersteuning).

Ook patientenverenigingen en zogenoemde ervaringsdeskundigen kunnen een belangrijke rol spelen in preventie van nieuwe klachten en een goede start na de therapie. Met name met de zelfregiecentra in Venlo en Weert heeft Centiv goede ervaringen mee (wanneer wij verwachten dat een client hiervan baat zou kunnen hebben dan wijzen we hierop).

Op zorgkaartnederland scoort Centiv een 9.0 gemiddeld. Op de landelijke benchmark meting (CQindex) scoort Centiv gemiddeld een 8,29 (op een schaal van 1 tot 10): Cijfers gemeten 04-10-2018. Over de hele linie scoort Centiv heel goed. Iets minder scoren de locaties en de keuzevrijheid bij de behandeling. Het eerste is afhankelijk van de locatie en de locaties die minder aangenaam voelen proberen wij te vervangen op termijn als het qua kosten mogelijk is. De keuzevrijheid is soms beperkt in de behandeling omdat wij wetenschappelijk verantwoorde interventies inzetten: dan is er soms niet veel keuzevrijheid bij een bepaald type stoornis: wij verwachten dan ook niet dat we dat punt kunnen verbeteren. De aangenaamheid van de locatie en de keuzevrijheid van type behandeling beschouwt Centiv als ondergeschikt aan het behandelresultaat en de relatie met de behandelaar: die punten scoren zo hoog dat verbetering niet mogelijk is.

U kunt dan vragen naar het terugvalpreventieplan van diegene. Hier vindt u meer informatie over terugvalpreventieplannen en hoe hiermee om te gaan: Terugvalpreventieplannen

De actuele wachttijden staan onderaan elke pagina. De wachttijden worden iedere maand bijgewerkt. Afhankelijk van omstandigheden en/of persoonlijke wensen van de cliënt kan de daadwerkelijk gerealiseerde wachttijd in de praktijk anders uitpakken dan de opgegeven wachttijd. De wachttijden zijn gemiddelden (uitgedrukt in hele weken en naar boven afgerond). Aanvullende toelichting aanmeldwachttijd: het aantal weken tussen de aanmelding en het eerste intakecontact. Toelichting behandelwachttijd: het aantal weken tussen het eerste intakecontact en het vervolg van de behandeling. De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Centiv valt onder het toezicht van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg. Als u een onverhoopt een klacht heeft dient u dit eerst kenbaar te maken bij uw behandelaar. Als dat niet tot tevredenheid leidt dan kunt u contact opnemen met de directie van Centiv via verbeterpunten@centiv.nl. Mocht ook dat niet naar tevredenheid leiden, dan kunt u de klachtenprocedure volgen die u onderaan deze website vindt.

Wij werken volgens de landelijke voorwaarden van GGZ Nederland en het privacy & informatiebeveiligingsbeleid van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg (beide documenten vindt u onderaan deze website).

Als u bij ons een behandeling start gaat u akkoord met ons no show beleid. U krijgt een no show factuur als u niet op een afspraak verschijnt of uw e-health module niet volgt volgens afspraak. Wij voeren dit beleid omdat het niet nakomen van afspraken een goede behandeling in de weg staat. Tevens willen wij zo oponthoud -waardoor andere mensen onnodig op een behandeling moeten wachten- voorkomen. Mocht een vergissing zijn opgetreden, dan kunt u bezwaar maken via directie@centiv.nl. Gedurende het indienen van het bezwaar hoeft u niet te betalen. Als u zich wilt afmelden voor een afspraak, dient u dit maximaal 24 uur van tevoren te doen. Te laat afmelden van een afspraak geldt (ongeacht de reden) als no show.

De toegang tot uw gegevens is beperkt conform wet en regelgeving (o.a. AVG). Alleen op basis van (potentiele) behandelrelatie of uit hoofde van hun functie hebben medewerkers toegang (regie/medebehandelaar, secretariaat, klachtenregistratie, information officer, financiele administratie, et cetera). Onderaan de pagina vindt u ons privacy/informatiebeveiligingsbeleid. Centiv valt onder toezicht van Vincent van Gogh.

Uw zorgverzekeraar krijgt van ons de volgende informatie over uw traject: start-einddatum traject, soort product/tarief, hoofd/medehandelaar. Overige informatie kunnen ze alleen opvragen na uw specifieke toestemming (tenzij de wet wijzigt). Wel mogen ze controleren of wij goed gehandeld hebben in een traject; daarvoor geldt echter dat ze die informatie niet mogen bewaren of delen (alleen inzien met een medisch adviseur puur voor dit doeleinde).
Uw verwijzer blijft betrokken bij uw behandeling tenzij u dit anders wilt: de verwijzer ontvangt rapportages (op hoofdlijn; dus diagnose, behandelsucces, et cetera) over de voortgang van uw behandeling en de evaluatie (met terugvalplan).

Wanneer u binnen 36 maanden na uw laatste behandeling bij ons geen nieuwe behandeling heeft gevolgd bij ons, dan zullen wij uw dossier in de maand juli van dat jaar automatisch niet meer opzoekbaar maken: het secretariaat en behandelaren kunnen u dan niet meer vinden in het systeem. Dit doen wij om uw privacy verder te beschermen. Wanneer u uw dossier eerder niet opzoekbaar wilde hebben en het nu weer opzoekbaar wilt maken, dan berekenen we 180 euro administratiekosten, tenzij dit kan in de maand Juli. U kunt ons bellen om een formulier te vragen over inzage in uw dossier, overdracht, wijzigen en verwijdering van uw dossier conform de wet. De eerste keer is dit meestal gratis eventuele vervolgaanvragen kunnen wel tot administratiekosten leiden.

Heeft u hulp nodig? Bel met 088 - 47 82 200, mail info@centiv.nl of meld u direct aan